top of page

Le Cordon Bleu New Zealand

Le Cordon Bleu NZ 1.jpg

Le Cordon Bleu ถือเป็นผู้ให้การศึกษาด้านศิลปะการทำอาหารและการโรงแรมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 125 ปี สถาบัน Le Cordon Bleu ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้นำในด้านเทคนิคการทำอาหาร การฝึกอบรม และการพัฒนา

หลักสูตรที่เปิดสอน : 

Le Cordon Bleu NZ 5
Le Cordon Bleu NZ 5
press to zoom
Le Cordon Bleu NZ 3
Le Cordon Bleu NZ 3
press to zoom
Le Cordon Bleu NZ 4
Le Cordon Bleu NZ 4
press to zoom
Le Cordon Bleu NZ 1
Le Cordon Bleu NZ 1
press to zoom
Le Cordon Bleu NZ 2
Le Cordon Bleu NZ 2
press to zoom
Le Cordon Bleu NZ 7
Le Cordon Bleu NZ 7
press to zoom
Le Cordon Bleu NZ 8
Le Cordon Bleu NZ 8
press to zoom
Le Cordon Bleu NZ 9
Le Cordon Bleu NZ 9
press to zoom
Le Cordon Bleu NZ 6
Le Cordon Bleu NZ 6
press to zoom