top of page

Le Cordon Bleu New Zealand

Le Cordon Bleu New Zealand.jpg
Le Cordon Bleu NZ 1.jpg

Le Cordon Bleu ถือเป็นผู้ให้การศึกษาด้านศิลปะการทำอาหารและการโรงแรมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 125 ปี สถาบัน Le Cordon Bleu ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้นำในด้านเทคนิคการทำอาหาร การฝึกอบรม และการพัฒนา

หลักสูตรที่เปิดสอน : 

bottom of page