top of page
ชีวิตใน UK

ทุกประเทศในสหราชอาณาจักรประเทศต่างก็มีเอกลักษณ์และภาษาเป็นของตัวเอง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในสหราชอาณาจักร ส่วนภาษาอื่น ๆ ก็จะมีทั้งเวลส์ ไอริช อัลสเตอร์สก็อต คอร์นิช สก็อตและสกอตส์เกลิก

สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ตั้งรกรากของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่แตกต่างกัน โดย 10% ของประชากรในสหราชอาณาจักรเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากทั่วทุกมุมโลก แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ แต่ก็ยังมีผู้นับถือศาสนาอื่นปะปนอยู่ด้วย เช่น ศาสนาพุทธ, ศาสนาฮินดู, ศาสนายิว, ศาสนาอิสลามและศาสนาซิกข์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้มีอิทธิพลต่อศิลปะ วัฒนธรรรม ดนตรี ศิลปะ อาหาร กีฬา ลื่นๆอีกมากมาย

การเดินทางภายในประเทศ นักเรียนที่นี่จะได้รับส่วนลดในการเดินทางทั่วสหราชอาณาจักรโดยบริการขนส่งมวลชนในราคาที่ไม่แพง สิ่งที่นักเรียนจะพลาดไม่ได้ในช่วงฤดูร้อนคือเทศกาลประจำปีของอดินเบอร์ก นอกจากนั้นยังมีเทศกาลดนตรีเช่น Glastonbury Festival และคอนเสิร์ตอีกมากมาย สำหรับนักเรียนที่สนใจในศิลปะและวัฒนธรรม สหราชอาณาจักรก็มีพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์มากกว่า 2,000 แห่ง หลายแห่งเปิดให้เข้าชมฟรี สำหรับผู้ที่ชอบกีฬาก็สามารถเพลิดเพลินกับการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 

สถาปัตยกรรมโบราณในสหราชอาณาจักรประกอบไปด้วย หมู่บ้านชนบทที่งดงาม เมืองริมทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทิวทัศน์อันงดงามของสหราชอาณาจักรเกิดจากทิวทัศน์ของหน้าผาที่มีอยู่มากมายตามชายฝั่งทะเล 

เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรซึ่งประกอบไปด้วย กรุงลอนดอน, เมืองคาร์ดิฟฟ์, เมืองเอดินเบิร์ก และเมืองเบลฟาส ถึงแม้ทุก ๆ เมืองจะมีความทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างมาก แต่ประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ของเมืองโดยรอบก็ถูกรักษาไว้เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันของแต่ละเมืองไว

bottom of page