สิ่งของต้องห้ามนำเข้าสถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย

ตามกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

AdWise Education Admin

Updated Info: July 2021

ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปติดต่อกับสถานทูตฯ ตามที่นัดหมายไว้ หากนำวัตถุดังต่อไปนี้มาด้วย

 

 1. อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพจเจอร์ กล้องถ่ายรูป เทปเสียง วีดีโอเทป เครื่องเล่ม MP3 คอมพิวเตอร์วางตัก เครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา สมาร์ทวอตช์ หูฟัง เครื่องแจ้งรหัสเข้าระบบ เครื่องคิดเลข หรือแบตเตอรี่สำรอง 

 2. กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่ กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า

 3. ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น 

 4. อาหาร (มีร้านกาแฟ และของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)

 5. ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก 

 6. บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค 

 7. วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ 

 8. อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด 

 9. ผู้ติดต่อสถานทูตฯ ทุกท่านต้องได้รับการตรวจตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ โดยท่านสามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริงแลกบัตรเพื่อฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่ทางสถานทูตฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 10. นอกเหนือไปจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องแล้ว สถานทูตฯ ไม่รับฝากวัตถุต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บวัตถุดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ

 11. วัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น วัตถุประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 12. หากต้องการฝากของ มีจุดรับฝากของบริการของเอกชน ตลาดนัดริมถนนก่อนถึงตึก GPF แต่แนะนำว่าให้เตรียมของเท่าที่จำเป็นที่สถานทูตฯ อนุญาตให้นำเข้าไปจะดีกว่า เนื่องจากจุดรับฝากของไม่ใช่บริการของสถานทูตฯ

อ้างอิงข้อมูลจาก :  สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย

Related Links :