top of page
รู้จัก USA

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่รวมของประชาชนซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนชาติต่าง ๆ ที่อพยพเข้าไปตั้งรกรากในแผ่นดินใหม่ที่มีชาวอินเดียนแดงหลายเผ่าอาศัยอยู่ นับเป็นชนกลุ่มที่อาศัยในภูมิภาคนี้เป็นเวลานับหมื่นปี สำหรับประชาชนชาวยุโรปและแอฟริกา อพยพมาอยู่ในประเทศนี้ประมาณ 500 ปี ชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้าประเทศคือ ชาวอังกฤษและ ชาวเนเธอร์แลนด์ ต่อมามีชาติอื่น ๆ ที่อพยพเข้ามา ได้แก่ ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ปัจจุบันกลุ่มผิวขาวนี้มี ประมาณ 77 % ของประชากรทั้งประเทศ มีคนผิวดำซึ่งมาจากแอฟริกาในฐานะทาสและได้รับอิสระในการประกาศเลิกทาสในปี พ.ศ. 2406 ( ค.ศ. 1963 ) ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 11 % ของประชากรทั้งประเทศ

สหรัฐอเมริกา (United States of America) หรือมักย่อว่า สหรัฐ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ มีพรมแดนติดต่อ กับแคนาดาทางทิศเหนือ และเม็กซิโกทางทิศใต้ ส่วนพรมแดนทางทะเลนั้นติดต่อกับแคนาดา รัสเซียและบาฮามาส โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแบริง มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และทะเลแคริบเบียนเป็นผืนน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ยังมีดินแดนบางส่วนในแคริบเบียน และมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ขนาด 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 313 ล้านคน ทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 หรือ 4 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เป็นประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อชาติและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการอพยพจากหลายประเทศ[7] เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2551 กว่า 14.4 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ (อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 15 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ) 

จากข้อมูลของ CIA World Factbook ประมาณการเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2550 ประชากรของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย

  • คนผิวขาว 79.96%

  • คนผิวดำ 12.85%

  • คนเอเชีย 4.43%

  • ชาวอินเดียนแดง และชาวพื้นเมืองอลาสกา 0.97%

  • ชาวฮาวายพื้นเมือง รวมถึงชาวเกาะอื่นๆในแปซิฟิก 0.18%

สหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดภาษาทางการ แต่ในทางปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศ ในบางรัฐมีการกำหนดภาษาทางการของรัฐ นอกจากนี้ภาษาที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกามากกว่าหนึ่งล้านคน ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม และ ภาษาเยอรมัน

*ที่มา: http://www.bic.moe.go.th และ www.wikipedia.org

bottom of page