ภูมิประเทศ Canada

แคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2 ของโลก


ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ (หมายเหตุ: พระองค์เดียวกับพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร แต่โดยรัฐธรรมนูญแล้วถือว่าเป็นคนละตำแหน่ง)

ดินแดนที่เป็นประเทศแคนาดาในปัจจุบันในอดีตมีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วเป็นชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม เมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสำรวจเดินทางชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจ และต่อมาจึงมีการตั้งรกรากขึ้นบนแถบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ในปี ค.ศ.1763 ฝรั่งเศสได้ยอมสูญเสียอาณานิคมเกือบทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือหลังจากสงครามเจ็ดปี ในปี ค.ศ.1867 มีการรวมตัวของอาณานิคมของอังกฤษ 3 แห่งขึ้น และประเทศแคนาดาก็ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 4 รัฐ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มจำนวนขึ้นของรัฐและดินแดนต่างๆ และกระบวนการได้รับอำนาจปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักร รัฐบัญญัติแห่งเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ.1931 ได้เพิ่มอำนาจปกครองตนเองและเป็นผลให้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดาในปี ค.ศ.1982 ซึ่งมีผลให้แคนาดาตัดขาดจากการขึ้นตรงต่ออำนาจของรัฐสภาอังกฤษ

 

ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษาทั้งในระดับประเทศและในรัฐนิวบรันสวิก ภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และพึ่งพาการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนานและสลับซับซ้อน

*ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Canada

Updated May 2021

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากประเทศแคนาดามีขนาดค่อนข้างใหญ่ สภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ฤดูหลักๆของแคนาดามีดังนี้

  • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม มีหิมะตกโดยทั่วไป อุณหภูมิจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-13°C)แถบโตรอนโตและคัลการี แวนคูเวอร์อากาศจะอุ่นกว่าเล็กน้อย  

  • ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงมิถุนายน อาจจะมีหิมะตกอยู่บ้างในช่วงต้นฤดู โดยเฉพาะบนยอดเขา ทะเลสาปน้ำแข็งจะเริ่มละลายกลายเป็นทะเลสาปใน อากาศจะเริ่มอบอุ่นขึ้น

  • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ไปจนถึงกลางเดือนกันยายน เดือนกรกฏาคนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด อุณหภูมิอาจสูงถึง 30 - 40 °C แต่จะไม่รู้สึกอึดอัดมากเนื่องจากอากศค่อนข้างแห้ง

  • ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม อุณหภูมิจะเริ่มเย็นลงอีกครั้ง จะเริ่มเห็นหิมะตกตั้งแต่เดือนตุลาคม 

 

*ที่มา: http://www.westerncanadatravel.com