top of page
 • Writer's pictureAdWise Education Admin x ILAC Canada

เรียนสายวิชาชีพที่แคนาดาเพื่อขอวีซ่าถาวร

Updated: Nov 16, 2021ประเทศแคนาดาได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก เป็นประเทศที่มีสภาพสังคมความเป็นอยู่สอดคล้องและเหมาะสมกับรายได้ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากที่ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับอาชีพเป็นอย่างมาก ล่าสุดได้มีการสำรวจความต้องการในด้านอาชีพที่เป็นที่ต้องการในประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีแบบแผน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติ เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรสายอาชีพที่สามารถนำไปสู่การทำงานและขอวีซ่าถาวรในแคนาดาได้


ทำไมแคนาดาจึงเปิดกว้างในการขอวีซ่าถาวร


 • รัฐบาลแคนาดาคาดว่าภายใน 10 ปี ข้างหน้า ประชากรของประเทศที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์กว่า 9 ล้านคนจะเข้าสู่วัยเกษียณอายุ

 • ประชากรผู้อพยพมีอายุน้อยและอยู่ในวัยทำงาน จึงถือเป็นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศดำเนินไปได้

 • เมืองเล็กในแคนาดามีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น จึงมีการเปิดให้ผู้ที่อาศัยในเมืองเล็กเข้ามายื่นขอทำงาในเมืองใหญ่และขอสัญชาติได้

 • การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานแคนาดา


หลักสูตรฝึกอาชีพเฉพาะดีอย่างไร


เส้นทางหนึ่งที่สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้คือการเริ่มต้นเรียนสายอาชีพ ในประเทศแคนาดามีสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน เปิดสอนหลักสูตรสายอาชีพโดยเฉพาะ เรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือจะเริ่มต้นทำงานในแคนาดาก็ได้

 • หลักสูตรฝึกอาชีพถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะ

 • รายวิชามีความทันสมัยพร้อมทำงานในภาคธุรกิจจริง

 • มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้และฝึกงานจริงในวิชาชีพที่เรียน

 • หลายสถาบันมีการจัดงาน Job Fairs โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจในการเข้ามารับสมัครงานจากนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา

 • นักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว จะได้รับการยอมรับว่าผ่านการเรียนปฏิบัติและฝึกงานจากหลักสูตร จึงพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

 • วิทยาลัยในแคนาดา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจและบริษัทต่างๆ ที่จะสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน เรื่องการฝึกงาน และการรับเข้าทำงาน


ตัวอย่างสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในแคนาดา


งานด้าน Business Management

 • Business Analysis

 • E-business

 • Project Management

 • Process Management

 • Human Resources Managers

งานด้าน IT Analysis

 • Big Data/Data Analytics

งานด้าน Information Technology

 • Information Technology (esp. Health)

 • Mobile Applications Development

 • Software Engineers

 • Robotics & Automation

 • Artificial Intelligence

งานด้าน Financial

 • Financial Advisors

 • Accounting

งานด้าน Healthcare

 • Gerontology

 • Nursing

 • Health Care Assistants

 • Health Administration

 • Health Informatics

งานด้าน Hospitality

 • Food Innovation/Development

อื่นๆ

 • Quality Control

 • Construction

 • Sales

การเรียนในสายอาชีพไม่เพียงแต่จะเป็นใบผ่านทางที่จะหางาน ยังเป็นช่องทางที่ให้นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรเพื่อทำงานและใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาได้อย่างถูกกฎหมายด้วย

 

หลักสูตรแนะนำจากสถาบัน ILAC Canada เปิดสอนภาษาอังกฤษ Pathway เข้ามหาวิทยาลัยด้วยหลักสูตร The Best for You


แนะนำวิธีการเลือกหลักสูตร “The Best for You”

 • Be different เลือกเรียนที่สาขาวิชาที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่เรามี

 • Be the best นักเรียนที่จบการศึกษาจากประเทศแคนาดา เป็นที่ยอมรับจากบริษัททั่วโลก

 • Be unique เลือกเรียนในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างและเป็นที่ต้องการในแคนาดา

สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อ ทำวีซ่านักเรียน วีซ่าถาวรแคนาดา ผ่าน Adwise Education พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line : @adwise ได้ทุกวัน


ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร :


2021_03 CPF Labour Market Update
.pdf
Download PDF • 622KB

CPF 01_2021 ILAC Pathways
.pdf
Download PDF • 1.01MB

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


All Rights Reserved.

Comments


Search By Tags
bottom of page