top of page
 • Writer's pictureAdWise Education Admin

Update ใหม่ (18 ธ.ค.) ออสเตรเลียเปิดพรมแดนรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ 15 ธ.ค.64

Updated: Jan 20, 2022

อัพเดทวันที่ (18/12/2021)


ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและอยู่ในกลุ่มประเภทวีซ่าออสเตรเลียที่ได้รับอนุมัติ (ตรวจสอบประเภทวีซ่าจากไฟล์แนบ –vaccinated travellers) สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ ผู้ที่ถือวีซ่านอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้ รวมทั้งประเภท Visitor visa ยังไม่สามารถเดินทางเข้าได้ในขณะนี้ ต้องทำเรื่องขออนุมัติเป็นรายบุคคล (Travel Exemption) ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยเช่นกัน


ข้อมูลการเปิดพรมแดนของแต่ละรัฐในออสเตรเลีย ปัจจุบัน มีเพียง NSW, VIC และ ACT ที่เปิดรับให้นักศึกษาต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเข้ามาได้ แต่ต้องกักตัวในที่พัก 72 ชั่วโมง พร้อมทั้งตรวจ PCR การเดินทางข้ามไปยังรัฐอื่นๆ อาจทำได้แต่ต้องปฎิบัติตามมาตรการของแต่ละรัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของแต่ละรัฐจากเว็บของรัฐบาล


ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนเดินทางไปออสเตรเลีย


1. ตรวจสอบวีซ่านักเรียนว่ายังไม่หมดอายุ


2. ได้รับวัคซีนครบโดส และเป็นวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากออสเตรเลีย (ดูไฟล์ –Vaccinated travellers ด้านล่าง)


3. มีผลตรวจโควิด แบบ PCR เป็นลบภายใน 3 วันก่อนออกเดินทาง


4. กรอกข้อมูลส่วนตัวและประวัติการเดินทางลงใน Australian Travel Declaration (ATD) ล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง


What will students need to do before coming to Australia?


 

แก้ไขวันที่ (1/12/2021)


เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด Omicron เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2021 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศการตัดสินใจที่จำเป็นและเป็นการชั่วคราว ในการหยุดการเปิดประเทศออสเตรเลียอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2021 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2021 (อ่านประกาศจาก PM)


เงื่อนไขการเข้าประเทศ


1. ออสเตรเลียพร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติกลับประเทศ


ออสเตรเลียจะกลับมาเปิดพรมแดนให้นักเรียนต่างชาติและผู้ถือวีซ่า subclass 485 ที่ได้รับวัคซีนครบกลับมาได้


มาตรการนี้จะช่วยให้สถาบันการศึกษาวางแผนรับนักเรียนต่างชาติกลับมายังออสเตรเลียและรับนักเรียนมาเรียนคอร์สปรับพื้นฐานก่อนเริ่มปีการศึกษา 2022


นักเรียนชาวต่างชาติเป็นส่วนสำคัญของชุมชนออสเตรเลียและเราตั้งตารอที่จะต้อนรับทุกคนกลับมายังห้องเรียนวิทยาเขตและชุมชนต่าง ๆ


2. ใครสามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้บ้าง?


เพื่อเข้าร่วมมาตรการนี้ผู้เดินทางต้อง (ดำเนินการทุกข้อ)


 • ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบตามที่หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA] ของออสเตรเลียกำหนดเกินกว่า 7 วันก่อนเดินทาง

 • เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากแพทย์ให้ไม่ต้องฉีดวัคซีนสามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียตามมาตรการนี้ได้เหมือนกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว

 • ออสเตรเลียมีมาตรการรองรับสำหรับเยาวชนอายุ 12 ถึง 17 ปีที่เดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวน ผู้ที่ประสงค์เดินทางควรตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะจากรัฐและดินแดนที่ประสงค์จะเดินทางไป

 • มีวีซ่าตามประเภท subclass ที่กำหนด

 • แสดงหลักฐานสถานะการรับวัคซีน

 • แสดงผลตรวจ PCR ตรวจไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (เว้นแต่ได้รับการยกเว้นจากแพทย์)


3. การขออนุญาตเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลีย


นักเรียนต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบไม่ต้องขออนุญาตเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลียอีก สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางเข้าออสเตรเลียได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงกิจการภายในประเทศของออสเตรเลีย


ข้อกำหนดในการกักตัวเมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย


เมื่อนักเรียนต่างชาติ และผู้ถือวีซ่า Temporary Graduate เดินทางมาถึงออสเตรเลีย จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในด้านการกักตัวในรัฐหรือดินแดนที่เดินทางมาถึงและที่รัฐหรือดินแดนอื่นที่ต้องการเดินทางไปต่อ


ผู้เดินทางที่เดินทางกลับมายังออสเตรเลีย สามารถเดินทางเข้าและเดินทางข้ามรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐวิกตอเรียและดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) ได้โดยไม่ต้องกักตัว ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว หากเดินทางยังรัฐหรือดินแดนโดยไม่ผ่านข้อกำหนดในการเดินทางเข้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


4. หลักฐานสถานะการรับวัคซีนโควิด -19


ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนในประเทศอื่น ๆ นอกออสเตรเลียจะต้องแสดงหลักฐานสถานะการรับวัคซีนในรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


 • หลักฐานออกโดยหน่วยงานระดับชาติหรือจังหวัด หรือโดยหน่วยงานฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง

 • รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษพร้อมด้วยใบรับรองการแปล

 • ต้องระบุรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุลตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง

 • วันเดือนปีเกิด หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง

 • ชื่อวัคซีน

 • และวันที่ฉีดวัคซีนแต่ละโดส หรือวันที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดการตรวจ PCR ก่อนออกเดินทาง


ในปัจจุบัน ทุกคน รวมทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ที่ต้องการจะเดินทางเข้าออสเตรเลียจะต้องแสดงหลักฐานแสดงผลตรวจ PCR ที่ตรวจไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง รัฐบาลออสเตรเลียจะทบทวนข้อกำหนดนี้อย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์


*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตาม Australian Government Department of Education


ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : Australian Embassy, Thailand , Austrade Bangkok


Download เอกสาร :


Vaccinated travellers _ COVID-19 and the border
.pdf
Download PDF • 246KB

Preparing to travel to Australia from overseas _ COVID-19 and the border
.pdf
Download PDF • 153KB

Australia Travel Declaration _ COVID-19 and the border
.pdf
Download PDF • 211KB

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :Comments


Search By Tags
bottom of page