top of page
 • Writer's picture Darin (Joy)

GTE คืออะไร ทำไมต้องใช้ยื่นวีซ่านักเรียน

Updated: Aug 23, 2023


Genuine Temporary Entrant (GTE)

เอกสารสำคัญมากอย่างหนึ่งในการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลียนั่นคือ จดหมายแนะนำตัว น้องๆหลายคนมีคำถามว่า มันคืออะไร เขียนยังไงให้ดี วันนี้พี่จอย AdWise จะมาสรุปให้ฟังค่ะ


GTE คืออะไร?


Genuine Temporary Entrant หรือ GTE คือจดหมายรับรอง ที่มีประวัติและเอกสารของนักเรียน ที่ต้องนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นเนื้อหาในจดหมายต้องมีความน่าเชื่อถือได้ว่า "วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียนจริงๆ" เท่านั้น


สิ่งที่ต้องมีในจดหมาย GTE


1. ประวัติการเรียนที่เมืองไทย


 • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้าจบปริญญาโท ขอรายละเอียดทั้ง ป.ตรี และโท ถ้าจบ ป.ตรี ใส่แค่รายละเอียด ป.ตรี กรณีเรียน ปวส ต่อปริญญาตรี ขอรายละเอียดทั้งสองวุฒิ)

 • ชื่อวุฒิ หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ปีที่จบ เกรดเฉลี่ย

 • ชื่อโรงเรียน สถาบันการศึกษา หลักสูตร บริษัทฯ ที่ทำงาน ชื่อเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ขอให้ใส่ตัวสะกดภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

 • อธิบายหลักสูตรที่เรียน สอนเกี่ยวกับอะไร จบมาแล้วทำอาชีพแนวไหนได้บ้าง

 • เรียนภาษาอังกฤษมากี่รายวิชาตลอดหลักสูตร

 • รายละเอียดการฝึกงาน หรือกิจกรรมระหว่างเรียน (ควรมี)

 • ประวัติการเรียนต่างประเทศ (ถ้ามี – แนบหลักฐานการเรียน และรายละเอียดวีซ่า)


2. ประวัติการเรียนพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ


 • ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพิเศษช่วงเรียนอยู่ การฝึกอบรมภายในองค์กร เรียนออนไลน์ คอร์สภาษาอังกฤษ คอร์สการลงทุน คอร์สการตลาด ทุกอย่างที่เคยเรียน


3. อาชีพ


 • รายละเอียดอาชีพปัจจุบัน ย้อนไปถึงอาชีพตั้งแต่เรียนจบ

 • ตำแหน่งที่ทำ รายละเอียดของงานว่าทำเกี่ยวกับอะไรบ้าง บริษัท วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มงาน

 • ถ้าระหว่างที่ทำงานมีการย้ายแผนก หรือปรับตำแหน่ง ให้ระบุรายละเอียด

 • บริษัททำเกี่ยวกับอะไร ขอเวบไซต์บริษัท และ/หรือ social media ของบริษัท

 • เราต้องติดต่องานกับแผนกไหน เจ้านาย กลุ่มลูกค้าคือใคร ให้อธิบาย


4. สาเหตุที่ต้องการไปศึกษาต่อ เช่น ได้ปรับตำแหน่ง ต้องใช้ภาษาในการทำงาน หรือจบไม่ตรงสาย หรือต้องการย้ายงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเป้าหมายในอนาคต


5. สาเหตุที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ ขอเหตุผลแบบเจาะจง ควรศึกษาว่าคอร์สที่ลงไปนั้นสอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง


6. สาเหตุที่เลือกเรียนสถาบันนี้ (แนะนำให้ศึกษาข้อมูลจากเวบไซต์ของสถาบันที่เลือกเรียน จุดเด่นของสถาบัน ข้อดี ผลตอบรับจากนักเรียนเก่า มาตรฐานการเรียนการสอน เป็นต้น)


7. สาเหตุที่เลือกเรียนที่ประเทศออสเตรเลียแทนที่จะเรียนที่เมืองไทย ทั้งที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่า ต้องเดินทางไปไกล อยู่ห่างจากครอบครัว ใช้เวลาเรียนต่อดีกว่าทำงานต่อยังไงบ้าง อธิบาย ยกตัวอย่างให้ชัดเจน


8. หลักสูตรที่เลือกเรียน มีความเกี่ยวข้องการประวัติการเรียน ประวัติการทำงานที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง ถ้าไม่เกี่ยวข้องต้องอธิบายว่า หลักสูตรที่เลือกเรียนนี้มีประโยชน์อย่างไร value of your chosen course กับเป้าหมายในอนาคตด้านอาชีพ อาจยกตัวอย่างตำแหน่งงาน บริษัทที่อยากกลับมาสมัคร แนบหลักฐานหรือเวบไซต์ที่ประกาศรับสมัครงาน ซึ่งควรมีรายละเอียดตำแหน่งงาน รายได้ job description กับคุณสมบัติที่ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนั้นด้วย


9. สถานะทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเงินที่เมืองไทย ใครเป็นคนสนับสนุนการเงิน ทรัพย์สินอื่นๆ ความผูกพันธ์ที่ทำให้น่าเชื่อถือว่าเมื่อเรียนจบจะกลับมาเมืองไทยจริง


จดหมาย GTE ที่ดีเป็นอย่างไร?


จดหมาย GTE ควรให้ข้อมูลรายละเอียดที่ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้


 1. Evidence of proper research done: การหาข้อมูลคอร์สเรียน สถาบัน วุฒิการศึกษาที่จะได้รับหลังเรียนจบ

 2. Previous study: ประวัติการเรียนที่ผ่านมา

 3. Gaps in previous study / work: ชี้แจงกรณีไม่ได้เรียนต่อเนื่อง หรือเรียนจบมานานแล้วไม่ได้เรียนต่อ หรือมีช่วงที่ไม่ได้ทำงานต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)

 4. Current and Previous Employment: รายละเอียดการทำงานปัจจุบัน และประวัติการทำงานย้อนหลัง (แนบ resume )

 5. Ties to home country or country of residence: ความผูกพันธ์ที่มีต่อครอบครัว บ้านเกิด ประเทศไทย

 6. Economic situation in home country or country of residence: ฐานะทางด้านการเงิน ทรัพย์สิน

 7. Potential situation in Australia: ศักยภาพและโอกาสที่ประเทศออสเตรเลีย เช่น มีญาติสนิทเปิดธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ที่อยู่อาศัย การทำงานที่อาจทำให้พิจารณาว่ามีโอกาสที่ดีมากกว่าที่จะกลับเมืองไทยเมื่อเรียนจบ

 8. Value of the course to your future: ชี้แจงและแนบหลักฐาน (ถ้ามี) ถึงความสำคัญของคอร์สเรียนว่ามีค่าควรแก่การลงทุนทั้งด้านการเงิน ระยะเวลา การต้องไปอยู่ต่างประเทศ ว่าเมื่อเรียนจบแล้วมีความคุ้มค่าอย่างไรต่ออนาคต เช่น เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ตำแหน่งที่สูงขึ้น ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โอกาสในการสร้างธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาธุรกิจของครอบครัว หรือสอบภาษาเพื่อเรียนต่อ

 9. Incentive to return to home: หลักฐานที่แสดงถึงแรงจูงใจที่จะกลับประเทศเมื่อเรียนจบ เช่น มีงานรองรับ / Job offer Letter / จดหมายอนุญาตให้ลาศึกษาต่อและกลับมารับตำแหน่งงาน / ใบตอบรับเข้าเรียนต่อที่เมืองไทย / แผนขยายธุรกิจของครอบครัว มีหลักฐานประกอบ เป็นต้น

 10. Your immigration history: ประวัติการเดินทางต่างประเทศ การยื่นวีซ่า

 11. Situations in your home country (or country of residence): สถานการณ์ในประเทศในขณะนั้น


ข้อมูลทั้งหมดที่จะต้องเขียนในจดหมาย GTE เป็นข้อมูลที่นักเรียนต้องทราบอยู่แล้ว ค่อยๆเรียบเรียงให้ดี เขียนออกมาแล้วอ่านทบทวนดู คิดในมุมของเจ้าหน้าที่ว่า ถ้าอ่านแล้วจะเชื่อสิ่งที่เราพูดในจดหมายหรือไม่นะคะ เสร็จแล้วส่งมาให้พี่จอยช่วยตรวจดูได้ค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อและขอวีซ่าออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ อเมริกา ดูไบ กับ Adwise Education ได้ทุกวัน

ติดต่อ พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line : @adwise


สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

All Rights Reserved.

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :
Comentários


Search By Tags
bottom of page