top of page
  • Writer's picture Darin (Joy)

เปิดเรื่องสำคัญต้องรู้ก่อนทำวีซ่าติดตามนักเรียนไปออสเตรเลีย

Updated: Jan 18, 2022

แต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียน ทำวีซ่าติดตามได้ไหม?

เป็นแค่แฟน ยังไม่ได้แต่งงานกัน อยากขอวีซ่าติดตามแฟนไปออสเตรเลียด้วย?

เป็นคู่รัก LGBT อยากไปเรียนด้วยกัน ต้องทำอย่างไร?


หลายคำถามในเรื่องความสัมพันธ์ ในการขอวีซ่าติดตามออสเตรเลีย ที่วันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะประเทศออสเตรเลีย วีซ่านักเรียนสามารถยื่นวีซ่าให้สมาชิกในครอบครัวติดตามไปด้วยได้ (สามี, ภรรยา, ลูก) และยังเคารพสิทธิ์ในความสัมพันธ์แบบครอบครัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส และยอมรับความสัมพันธ์ครอบครัวของ LGBT ด้วย เรียกว่าความสัมพันธ์แบบ De Facto Relationship / Common-Law Relationship โดยผู้ถือวีซ่านักเรียนจะต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆของสมาชิกในครอบครัวได้ตลอดเวลาที่มีวีซ่านักเรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย เราเรียกวีซ่าประเภทนี้ว่า “วีซ่าติดตาม”


เงื่อนไขสำคัญของการขอวีซ่าติดตามนักเรียน“สามี-ภรรยา”

กรณีจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นวีซ่าติดตามได้ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจดว่าจดมาแล้วนานแค่ไหนถึงจะยื่นวีซ่าติดตามได้ แต่ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและสมบูรณ์ของหลักฐานที่ชี้แจงกับทาง Immigration ว่าน่าเชื่อถือ และสมเหตุสมผลหรือไม่


กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถใช้ใบเกิดลูก หรือบางประเทศสามารถใช้ใบจดทะเบียนความสัมพันธ์ยื่นได้ (ที่เมืองไทยยังไม่มี สามารถขอยื่นจดได้เป็นบางประเทศเท่านั้น เช่น ออสเตรเลีย)“Partner”

สำหรับคู่รัก LGBT ที่ไม่มีใบจดทะเบียนสมรส (เพราะเมืองไทยยังไม่อนุญาตให้มี same sex marriage) จำเป็นต้องมีหลักฐานว่าอยู่กินกันเป็นครอบครัวมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ส่วนช่วงเดทกัน ช่วงเป็นแฟน girlfriend / boyfriend ไม่นับว่าว่าเป็นช่วง De Facto Relationship (not married but in a de facto relationship) อย่างไรก็ดีควรเขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์เริ่มจากรายละเอียดตั้งแต่เจอกัน คบหากัน รายละเอียดที่มาที่ไปของความสัมพันธ์ แนบไปกับหลักฐานอื่นๆ ด้วย


 

“แฟน”

สำหรับความสัมพันธ์ที่เป็น “แฟน” (ช่วงเดทกัน girlfriend / boyfriend) ไม่สามารถขอวีซ่าติดตามได้ ความสัมพันธ์ที่ยื่นวีซ่าติดตามได้นั้นจะต้องเป็นความสัมพันธ์จริงจัง เป็นสมาชิกครอบครัว คือเป็นสามี-ภรรยา (หญิงชาย / หรือ LGBT เพศเดียวกัน) คือต้องมีสถานภาพครอบครัวเกิดขึ้น เช่น จดทะเบียนสมรส (Married spouses) หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่กันฉันสามีภรรยาเท่านั้น (De Facto)

 

ความสัมพันธ์ De Facto Relationship หรือ Common-Law Relationship จำเป็นต้องมีเอกสารสำคัญ 4 ข้อดังนี้


1. Financial evidence of relationship

เอกสารด้านการเงินคู่กัน เช่น เช่าบ้าน ซื้อบ้าน ซื้อรถด้วยกัน กู้เงินด้วยกัน ซื้อประกันด้วยกัน เปิดบัญชีคู่ ใช้เงินด้วยกัน เอกสารอื่นๆ ด้านกฎหมายว่า partner มีสิทธิ์ในด้านการเงิน บิลค่าน้ำค่าไฟ ร่วมกัน เป็นต้น หรือหลักฐานการโอนเงินให้กัน


2. The nature of household

พักอาศัยอยู่ด้วยกัน หลักฐานว่าอยู่ที่อยู่เดียวกัน เช่น บิลค่าโทรศัพท์ บิลค่าแก้ส ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือบิลบัตรเครดิต เอกสารธนาคารส่วนตัวของแต่ละคนที่ส่งมาที่อยู่เดียวกัน หรือเขียนในจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่งานบ้าน ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกร่วมกัน บิลค่าใช้จ่ายด้วยกัน บิล เอกสารที่ยืนยันว่าที่อยู่ที่อยู่ด้วยกันนั้นเป็นที่อยู่ร่วมกัน


3. Social context of the relationship

เป็นเอกสารที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ว่าเป็นที่ยอมรับในครอบครัวและเพื่อน เช่นภาพถ่ายการออกงานคู่กัน บัตรเชิญไปร่วมงานที่ระบุชื่อร่วมกัน จดหมายจากพยานที่น่าเชื่อเช่นผู้ปกครอง พี่น้อง ญาติ ที่รับรองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องจริง เอกสารที่มีการยื่นต่อทางหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีการระบุชื่อ partner ลงไปว่าเป็นสมาชิกครอบครัว บัตรสมาชิกหรือสมาคมคู่กันต่าง ๆ เช่น บัตรสมาชิกสปอร์ตคลับ ตั๋วเครื่องบิน หรือใบจองโรงแรมที่ไปเที่ยวด้วยกัน


4. The nature of your commitment to each other

เป็นเอกสารที่พิสูจน์ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายชัดเจน มีความเข้าใจลักษณะนิสัยของคู่สมรส รวมไปถึงภูมิหลังครอบครัว ญาติพี่น้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ต้องสามารถตอบรายละเอียดได้ตรงกัน ครบถ้วน หรืออาจมีการจัดพิธีแต่งงาน มีความสัมพันธ์ที่วางแผนชีวิตร่วมกันในระยะยาว เช่น ชื่อในพินัยกรรม ชื่อผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตต่างๆ และหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีช่วงที่ต้องแยกกันอยู่บ้างก็มีการติดต่อกันตลอดเวลา แสดงหลักฐานเช่น บิลโทรศัพท์ เป็นต้น


ทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่ต้องเตียมตัวเพื่อตอบคำถามของ Immigration ถึงความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างเราและผู้ติดตามของเราว่ามีความสัมพันธ์กันจริง มีการวางอนาคตร่วมกันจริง รวมไปถึงสามารถรับรองค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียโดยไม่ว่าจะใช้วีซ่าอะไรก็ตามค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อและขอวีซ่าออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ อเมริกา ดูไบ กับ Adwise Education ได้ทุกวัน

ติดต่อ พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line : @adwise


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :หลักฐานในเรื่องของความสัมพันธ์ Evidence of relationshipสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

All Rights Reserved.

 

Comentarios


Search By Tags
bottom of page