top of page
  • Writer's pictureAdWise Education Admin

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียไม่ต้องยื่น Statement จริงหรือ?

Updated: Feb 24, 2022


ประเทศออสเตรเลีย มีกฏกติกาในการพิจารณาวีซ่านักเรียนหลายขั้นตอน หนึ่งในนั้นคือเรื่องของ "ความเสี่ยงทางด้านวีซ่า" หรือที่เรียกว่า Immigration Risk Assessment Level (AL) ที่อิมมิเกรชั่นจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลำดับความน่าเชื่อถือของโรงเรียน และอนุมัติวีซ่าให้กับนักเรียน โดยจะมีการพิจารณาจัดอันดับทุกๆ 6 เดือน


Assessment Level (AL) มี 3 ระดับ คือ


AL 1 = ความเสี่ยงน้อย

AL 2 = ความเสี่ยงปานกลาง

AL 3 = ความเสี่ยงมาก


การพิจารณาโรงเรียนแบ่งระดับของโรงเรียน จะพิจารณาว่าในช่วงที่ผ่านมา โรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อนั้น มีจำนวนนักเรียนที่ยื่นวีซ่าแล้วไม่ผ่านเป็นจำนวนเท่าใด ไม่ผ่านเพราะอะไร ไม่ผ่านเพราะเอกสารเป็นเท็จ หรือเมื่อวีซ่าผ่านมาแล้ว นักเรียนมาเรียนไหมหรือโดดวีซ่าไปเลย เป็นต้น หากมีนักเรียนแบบนี้ โรงเรียนก็จะโดนตัดคะแนนเยอะมาก


ปัญหาเหล่านี้ จึงทำให้ทางโรงเรียนมีขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนละเอียดมากขึ้นและแตกต่างกันไป เช่น ขอดูหลักฐานการเงิน (Statement) ตั้งแต่ตอนสมัครเรียน (ป้องกันในเรื่องหนีวีซ่าไปทำงาน) บังคับให้ทำข้อสอบวัดระดับ หรืออาจขอจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต่อ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อรักษาระดับของโรงเรียนไว้นั่นเอง แต่ระดับของ AL นี้ไม่ได้เป็นตัววัดว่าโรงเรียนไหนสอนดีกว่า หรือโรงเรียนไหนที่ค่าเล่าเรียนแพงก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ AL ที่อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อย


สำหรับนักเรียนต่างชาติ การแบ่ง Immigration Risk Assessment Level ก็ถูกแบ่งเป็น 3 ระดับเช่นเดียวกัน โดยประเทศไทยตอนนี้อยู่ระดับ AL2 (ข้อมูล May 2021) คือ มีความเสี่ยงปานกลาง เมื่อพิจารณาร่วมกับ Immigration Risk Assessment Level ของโรงเรียน ก็จะมีผลต่อเอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าของนักเรียน


อาจจะมีหลายคนได้ยินมาว่า วีซ่านักเรียนออสเตรเลียไม่ต้องยื่น Statement จริงหรือไม่ ตอบในแง่ของกฏเกณฑ์จากอิมมิเกรชั่นได้ว่า จริง แต่สุดท้ายก็ต้องดูตามด้วยเงื่อนไขการลงเรียนด้วยว่า ความสัมพันธ์ของ AL ระหว่างโรงเรียนและนักเรียนเป็นอย่างไร เพื่อจะรู้ว่านักเรียนคนนั้นต้องยื่นเอกสารการเงินเพิ่มเติมหรือไม่


ข้อกำหนดในการพิจารณาความสัมพันธ์ของ AL ระหว่างโรงเรียนและนักเรียน :

Immigration Risk Assessment Level
ตารางเทียบ ความสัมพันธ์ของ AL ระหว่างโรงเรียนและนักเรียน By AdWise Education

ตัวอย่างที่ 1 นักเรียนไทย (AL2) ลงเรียนกับโรงเรียน AL3 ผลออกมาจะเป็น Regular Evidentiary Requirement ซึ่งตามข้อกำหนดการยื่นวีซ่าจะบังคับให้ยื่นเอกสารทางการเงิน และผลสอบภาษาอังกฤษควบคู่กัน ถ้าไม่มี คือยื่นไม่ผ่านแน่นอน


ตัวอย่างที่ 2 นักเรียนไทย (AL2) ลงเรียนกับโรงเรียน AL1 หรือ AL2 รวมแล้วจะเป็น Streamlined Evidentiary Requirement คือยกเว้นไม่ต้องยื่นเอกสารการเงิน และผลสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น


ทั้งนี้ ยกเว้น การลงเรียนภาษาอังกฤษทุกคอร์ส ไม่ต้องใช้ผลสอบภาษาอังกฤษเป็นเอกสารบังคับเพื่อยื่นวีซ่า


แต่เพราะอิมมิเกรชั่นได้แจ้งไว้ชัดเจนว่า ภายหลังจากยื่นวีซ่าไปแล้ว มีสิทธิที่ “อาจจะขอ” เอกสารการเงินของนักเรียนดูได้ เมื่อตอนแรกเราแจ้งข้อมูลไปว่ามีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย แต่เมื่ออิมมิเกรชั่นเรียกขอดูหลักฐานทางการเงิน แล้วไม่มีให้ จะถือว่านักเรียนให้ข้อมูลเท็จในใบสมัครวีซ่า วีซ่าจะไม่ผ่านโดยทันทีAdWise แนะนำ1. ให้นักเรียนเลือกลงเรียนในสถาบัน AL1 หรือ AL2 ลงทะเบียนเรียนในสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือมาก และแจ้งในแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ว่ามีเงินเพียงพอใช้จ่าย มียอดเงินเท่าไหร่ เป็นเงินของใคร และเป็นเงินฝากที่ธนาคารไหน หรือเงินกู้จากธนาคารไหน หรือจะแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีมากกว่า AUD 60,000 ก็ได้ (เงื่อนไข รายละเอียดเอกสารตามกฎของอิมมิเกรชั่นออสเตรเลีย) พร้อมกับเตรียมเอกสารทางการเงินดังกล่าวให้พร้อม2. แม้ว่าอิมมิเกรชั่นจะไม่บังคับให้ยื่นเอกสารทางการเงินตั้งแต่แรก แต่โรงเรียนหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียน AL1 กับ AL2 จะขอดูเอกสารทางการเงินก่อนออกใบตอบรับให้เข้าเรียน (Offer Letter / COE) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่รับนักเรียนเข้าเรียนแล้วนักเรียนจะไม่ผ่านวีซ่า ซึ่งทำให้สถาบันการศึกษาแห่งนั้นถูกลดระดับความน่าเชื่อถือลงไป


ดังนั้น ขอเน้นย้ำว่า ควรเตรียมเอกสารทางการเงิน ซึ่งสามารถใช้เอกสารหลักทรัพย์ ทรัพย์สินต่างๆ แนบเพิ่มเพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางด้านฐานะการเงินให้พร้อม และแจ้งทุกสิ่งตามความเป็นจริง เพราะถือเป็นเอกสารสนับสนุนในหัวข้อ GTE ได้ดี มีผลให้การยื่นขอวีซ่านักเรียนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น


สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อและขอวีซ่าออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ อเมริกา ดูไบ กับ AdWise Education ได้ทุกวัน

ติดต่อ พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line : @adwise

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

All Rights Reserved.

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :


ออสเตรเลียเปิดพรมแดนรับนักเรียนต่างชาติ เริ่ม 15 ธ.ค.นี้


UPDATE ออสเตรเลียเปิดประเทศ (VIC : Victoria)


UPDATE ออสเตรเลียเปิดประเทศ (NSW : New South Wales)


UPDATE ออสเตรเลียเปิดประเทศ (SA : South Australia)


UPDATE ออสเตรเลียเปิดประเทศ (WA : Western Australia)


GTE คืออะไร ทำไมต้องใช้ยื่นวีซ่านักเรียน


ต้องมีเงินเท่าไหร่ สำหรับค่าครองชีพในออสเตรเลีย 1 ปี


เงื่อนไขการยื่นวีซ่าและนโยบายคืนเงิน (refund policy) ที่ควรทราบก่อนสมัครเรียนออสเตรเลีย


วีซ่าติดตามออสเตรเลีย


9 ข้อดี เมื่อไปเรียนออสเตรเลีย


แนะนำที่พักสำหรับนักเรียนในเมลเบิร์น