top of page
 • Writer's picture Darin (Joy)

วีซ่านักเรียนทำงานได้ไหม ได้เงินเท่าไหร่

Updated: Aug 23, 2023วีซ่านักเรียนทำงานได้ไหม ทำได้กี่ชั่วโมง ค่าแรงได้เท่าไหร่ เป็นคำถามในใจน้องๆที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศหลายคนที่อยากหาประสบการณ์ในการทำงานและได้รายได้มาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายประจำวันด้วย วันนี้พี่จอยรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำงานในประเทศต่างๆของคนที่ถือวีซ่านักเรียนมาให้ค่ะ


เลือกอ่านตามหัวข้อ


ออสเตรเลีย


วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (subclass 500)

เงื่อนไข Work limitation (visa condition 8105)

 • เริ่มทำงานพาร์ทไทม์ได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ (14 วัน เริ่มนับวันที่ 1 เป็นวันจันทร์) หลังจากเริ่มเรียนวันแรกเท่านั้น ชั่วโมงการทำงานนี้ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ได้รับค่าจ้างต้องนับรวมเป็นชั่วโมงทำงานทั้งสิ้น

 • ข้อยกเว้นในการทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์นี้ คือช่วงฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สเรียน ชั่วโมงฝึกงานไม่นับเป็นชั่วโมงทำงานพาร์ทไทม์

ข้อยกเว้น สำหรับวีซ่านักเรียน ทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในหลักสูตร Master degree by research หรือ Doctoral degree

 • ช่วงปิดเทอมระหว่างคอร์สเรียน

 • เมื่อเรียนจบแล้วตามเอกสาร Confirmation of Enrolment (COE) และยังมีวีซ่านักเรียนอยู่

 • ทำงานอาสาสมัคร ทั้งนี้งานที่ไม่ได้รับค่าจ้างไม่ได้นับเป็นงานอาสาสมัครเสมอไป ต้องเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด


วีซ่าติดตามวีซ่านักเรียน (subclass 500)

เงื่อนไข Work limitation (visa condition 8104)

 • สามารถเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ (14 วัน เริ่มนับวันที่ 1 เป็นวันจันทร์) เมื่อผู้ถือวีซ่าหลักเริ่มเรียนวันแรกแล้วเท่านั้น และยกเว้นให้ทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงเมื่อถือวีซ่าติดตามวีซ่านักเรียนที่ผู้ถือวีซ่าหลักเรียนในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

** ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประเทศออสเตรเลีย มีการผ่อนปรนเงื่อนไขการทำงานให้กับผู้ถือวีซ่านักเรียนในแต่ละรัฐ โปรดติดต่อเพิ่มเติมเพื่อขอข้อมูลอัพเดท**


อ้างอิงที่มา : Au​stralian Government Department of Home Affairs


 

สหราชอาณาจักร


วีซ่านักเรียนอังฤษ Student visa UK

เงื่อนไข Work limitation

 • นักเรียนต่างชาติที่อายุ 16 ปีขึ้นไป ที่ถือวีซ่านักเรียนในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่สามารถทำงานนอกเวลา เข้าโปรแกรมฝึกงาน หรือทดลองทำงานในขณะที่เรียนได้ แต่จะมีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนชั่วโมงและลักษณะของงานตามประเภทของวีซ่านักเรียน และสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่ นักเรียนสามารถเช็คได้ว่าหลักสูตรที่เรียนอยู่ใน level ใด จาก Confirmation of Acceptance for a Studies (CAS) หรือขอข้อมูลจากสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่

 • การทำงานระหว่างเรียนแบ่งตามประเภทของสถาบันการศึกษา ดังนี้

1. Student sponsor with a track record


1.1 สำหรับนักเรียนที่ได้รับวีซ่านี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 มีสิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ได้ตามเงื่อนไขด้านล่าง

 • นักเรียนที่เรียนในระดับปริญญาขึ้นไป (Degree level of above, RQF level 6 or SCQF level 9 or higher) สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างเปิดภาคเรียน

 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถทำงานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างเปิดเรียน

 • นักเรียนในทุกหลักสูตร สามารถทำงานได้เต็มเวลา ก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างปิดเทอม และในช่วงฝึกงานตามหลักสูตรที่เรียน

 • สามารถทำงานเต็มเวลาได้หลังเรียนจบตามหลักสูตร ขณะที่ยังมีวีซ่านักเรียนอยู่

 • งานที่ ยกเว้น ได้แก่ Self-employed และ professional sportsperson เช่น โค้ชกีฬา

 • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบพาร์ทไทม์ ไม่สามารถทำงานได้ทั้งในระหว่างช่วงเปิดภาคเรียน หรือปิดเทอมก็ตาม

1.2 นักเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภท Tier4 ก่อนหน้าวันที่ 1 สิงหาคม 2019 ยังคงมีสิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ตามกฎหมายที่กำหนดได้ตามเงื่อนไขเดิมเช่นกัน


2. Overseas higher education institution

 • สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างเปิดภาคเรียน

 • สามารถทำงานได้เต็มเวลา ก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างปิดเทอม และในช่วงฝึกงานตามหลักสูตรที่เรียน

 • สามารถทำงานเต็มเวลาได้หลังเรียนจบตามหลักสูตร ขณะที่ยังมีวีซ่านักเรียนอยู่

3. สถาบันการศึกษาประเภทอื่นๆ Register of student sponsor ที่ไม่ระบุว่า “track record” ไม่อนุญาตให้ทำงาน ยกเว้นให้ฝึกงานได้ทั้งพาร์ทไทม์หรือเต็มเวลา จะได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนเท่านั้น


วีซ่าเด็กนักเรียน Child student visa


สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 4-17 ปี และลงเรียนในโรงเรียน Independent School ในสหราชอาณาจักร มีเงื่อนไขในการทำงานดังนี้

 • เฉพาะนักเรียน (Child Student) ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบัน Independent School ที่อยู่ในลิสต์ของ Sponsor with a track record เท่านั้น ที่มีสิทธิ์ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • สามารถทำงานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างเปิดภาคเรียน

 • งานที่ยกเว้น ได้แก่ Self-employed และ professional sportsperson เช่น โค้ชกีฬา และอาชีพ entertainer

 • สามารถทำงานได้เต็มเวลา ก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างปิดเทอม ช่วงฝึกงานตามหลักสูตรที่เรียนแต่ต้องไม่เกิน 50% ของหลักสูตร และทำงานเต็มเวลาได้หลังเรียนจบตามหลักสูตรขณะที่ยังมีวีซ่านักเรียนอยู่

กรณีนักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในสถาบัน Independent School ที่อยู่ในลิสต์ของ Sponsor with a track record ยกเว้นให้ฝึกงานได้ทั้งพาร์ทไทม์หรือเต็มเวลา จะได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนเท่านั้น


วีซ่านักเรียนระยะสั้น Short-term study visa

 • วีซ่านักเรียนระยะสั้นจะเป็นของผู้เรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 11 เดือน ไม่สามารถทำงานได้ทุกกรณี


วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น Visitor visa for study

 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น สำหรับหนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้น น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถทำงานได้ทุกกรณี

 

แคนาดา


วีซ่านักเรียนแคนาดา Student visa CANADA

เงื่อนไข Work limitation

 • นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส (English or French as a second language ESL/FSL) ไม่สามารถทำงานได้ทุกกรณี

 • นักเรียนที่สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน และทำงานได้เต็มเวลาช่วงปิดเทอม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ลงทะเบียนเรียน full time มี study permit ถูกต้อง และเริ่มเปิดเรียนแล้ว

 2. ข้อยกเว้นกรณีลงเรียน part time ที่จะสามารถทำงานพิเศษได้ เฉพาะนักเรียนที่เรียน full time มาตลอดหลักสูตร จนถึงเทอมสุดท้ายที่เหลือรายวิชาลงทะเบียนเป็นแบบ part time ก่อนจบการศึกษา อย่างไรก็ตามต้องมีคุณสมบัติที่เหลือครบถ้วนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

 3. มี study permit ที่อนุญาตให้ทำงาน work off campus

 4. ลงเรียนสถาบันที่ได้รับการอนุมัติ designated learning institution

 5. ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร post-secondary level หรือหลักสูตรวิชาชีพในระดับ secondary level ที่รัฐ Quebec

 6. หลักสูตรที่เรียนต้องเป็น academic, vocational, degree หรือ professional training that leads to a degree, Diploma certificate ระยะเวลา 6 เดือนเป็นต้นไป

 7. มี Social Insurance Number (SIN)

 • ข้อยกเว้น อนุญาตให้ทำงานได้ ในสถาบันที่เรียน work on campus เช่น ทำงานในโรงอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ห้องพยาบาลของโรงเรียน ผู้ช่วยอาจารย์ ผู้ช่วยงานวิจัย เป็นต้น ต้องมี study permit ยกเว้นไม่จำเป็นต้องมี เงื่อนไขอนุญาตให้ทำงาน แต่ต้องเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน full time ในระดับ post-secondary student ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยรัฐ หรือ CEGEP ที่ Quebec, วิทยาลัยเอกชนที่ Quebec ที่ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกับวิทยาลัยของรัฐและได้รับทุนสนับสนุน 50% จากรัฐ หรือสถาบันเอกชนที่เปิดสอนในระดับปริญญาภายใต้ provincial law และมี Social Insurance Number (SIN)

 • นักเรียนฝึกงาน work as a co-op student หรือ intern ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ลงทะเบียนเรียน full time มี study permit ถูกต้อง

 2. มีจดหมายยืนยันจากโรงเรียน เพื่อยืนยันว่าการทำงานหรือฝึกงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรที่เรียน

 3. การทำงาน หรือฝึกงานรวมแล้วต้องไม่เกิน 50% ของหลักสูตรทั้งหมด

 4. ทั้งนี้การฝึกงานตามหลักสูตร ไม่รวมถึงชั่วโมงทำงานปกติที่นักเรียนได้รับอนุญาตตาม study permit เช่น นักเรียนฝึกงานตามหลักสูตร สัปดาห์ละ 30 ชั่วโมง นักเรียนยังสามารถทำงานได้ตาม study permit สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง เป็นต้น

 • การขอ open work permit สำหรับคู่สมรสของนักเรียน (work permit as the spouse or common-law partner of a student) โดยนักเรียน ผู้ถือวีซ่าหลักต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนเรียน full time มี study permit ถูกต้อง และ

 2. ลงเรียนสถาบันที่ได้รับการอนุมัติ designated learning institution เช่น Public post-secondary school ในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ CEGEP ที่รัฐ Quebec หรือ สถาบันเอกชนที่เปิดสอนในระดับปริญญา (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) ภายใต้ provincial law

อ้างอิงที่มา : Studying and working in Canada


 

สหรัฐอเมริกา


วีซ่านักเรียนอเมริกา Student visa USA

เงื่อนไข Work limitation


ดยปกติแล้ววีซ่านักเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีโอกาสในการทำงานค่อนข้างจำกัด โดยมีรายละเอียดตามประเภทของวีซ่าดังนี้


F-1 Student Visa

 • The F-1 Visa (Academic Student) สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน full time ในสถาบันที่ได้รับการรับรองว่าสามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้อย่างถูกต้องโดยรัฐบาล (accredited college, university, seminary, conservatory, academic high school, elementary school, academic institution) และสถาบันภาษา (language training program)

**วีซ่านักเรียน F-1 ที่ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ (language training program, ESL) ไม่สามารถทำงานได้ในทุกกรณี**

 • วีซ่านักเรียน F-1 ที่ลงเรียนในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ทำงานในช่วงปีแรกของการศึกษา แต่อาจขออนุญาตทำงานที่สถาบันที่ลงเรียนได้ (on-campus employment) ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ (DSO)  และหลังจากคงสถานะการเป็นนักเรียนได้ครบหนึ่งปี นักเรียนสามารถสมัครงานนอกสถานศึกษาได้ ถ้าได้รับการอนุมัติจากสำนักงานบริการสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (USCIS) นักเรียนจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการทำงานได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้


ผู้ถือวีซ่านักเรียน F-1 อาจขออนุญาตให้ทำงานพิเศษได้เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้เงื่อนไข Special Situations


M-1 Student Visa

 • M-1 visa (Vocational Student) เป็นวีซ่านักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรวิชาชีพ full time (vocational หรือ non academic programs) ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก Student Exchange Visitor Program (SEVP) หลังเรียนจบจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานได้ (Practical training) ซึ่งเป็นประเภทโปรแกรมที่มี work permission ประเภทเดียวเท่านั้นสำหรับวีซ่านักเรียน M-1 ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสที่จะฝึกฝึกงานสูงสุด 6 เดือน ตามสายวิชาชีพที่เรียนมา ซึ่งหลายสาขาวิชาอาจไม่มีในประเทศของนักเรียน เช่นหลักสูตรนักบิน หลักสูตรทำอาการ หลักสูตรกราฟฟิคดีไซน์ เป็นต้น

 • วีซ่านักเรียน F-1 และ M-1 ที่เข้าร่วมโปรแกรม off-campus training employment ต้องเป็นการฝึกงาน หรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียน และได้รับการอนุมัติจาก Designated School Official (DSO) และ USCIS

 


นิวซีแลนด์


วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ Student visa New Zealand

เงื่อนไข Work limitation


วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่สามารถได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานได้เต็มเวลาในช่วงปิดเทอม และวันหยุดยาวเช่น วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ นักเรียนต้องเช็คเงื่อนไขการทำงานของตนเองใน eVisa


1. English language students นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้


1. 1 ลงเรียนหลักสูตร full time อย่างน้อย 24 สัปดาห์ขึ้นไป

 • สามารถพิสูจน์ได้ว่า มีวัตถุประสงค์ในการถือวีซ่านักเรียนนี้เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นวัตถุประสงค์หลัก

 • มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษล่าสุดไม่เกิน 2 ปี ผลสอบที่รับรอง เช่น IELTS คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 5.0

1.2 ลงเรียนหลักสูตร full time อย่างน้อย 14 สัปดาห์ขึ้นไป

 • สถาบันที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ได้รับการรับว่าเป็นสถาบัน Category 1 provider

1.3 ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น

นักเรียนสามารถนับรวมระยะเวลาที่เคยเรียนไปแล้วรวมกับการลงทะเบียนเรียนคอร์สถัดไปให้ครบ 14 สัปดาห์ได้ แต่ต้องเป็นการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องในสถาบันเดิมเท่านั้น


2. Secondary school students นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป และเรียนอยู่ใน year 12 – year 13 สามารถทำงานพิเศษได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานได้เต็มเวลาช่วงปิดเทอม และวันหยุดยาว เช่นวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ และต้องได้รับการอนุญาตจากโรงเรียนและผู้ปกครองตามกฎหมาย กรณีอายุไม่เกิน 18 ปี


3. Tertiary Students นักเรียนที่ลงเรียนในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนสามารถได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ลงเรียนหลักสูตร full time เป็นระยะเวลา 2 ปี, หรือ

 • ลงเรียนหลักสูตร full time เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ในโปรแกรม tertiary student exchange scheme, หรือ

 • ลงเรียนหลักสูตรที่ได้รับรอง New Zealand Qualification ที่ได้รับคะแนนสำหรับโปรแกรม Skilled Migrant Category

นักเรียนสามารถได้เต็มเวลาช่วงปิดเทอม ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ลงเรียน full time ขึ้นชั้นปีที่ 2

 • หลักสูตรอย่างน้อย 120 เครดิต และ

 • มีการเรียนการสอนมากกว่า 8 เดือน หรืออย่างน้อย 2 semesters

นักเรียนสามารถทำงานได้เต็มเวลาในช่วงปิดเทอม และวันหยุดยาวเช่น วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ลงเรียน full time ขึ้นชั้นปีที่ 2

 • มีการเรียนการสอนมากกว่า 8 เดือน หรืออย่างน้อย 2 semesters

4. PhD and Masters by research students นักเรียนปริญญาเอก และปริญญาโท (วิจัย)

สามารถทำงานเต็มเวลาได้ โดยไม่มีกำหนดเงื่อนไข


5. Practical experience สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรบังคับให้มีฝึกงาน จะอนุญาตให้ฝึกงานตามจริง ระบุในเงี่อนไขวีซ่า


**ทั้งนี้ งานที่ห้ามทำเด็ดขาดสำหรับวีซ่านักเรียน ได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกับ ค้าประเวณี (prostitute) ทั้งหมด**


อ้างอิงที่มา : Working on a student visa Canada


ตาราง Work Limitation 2021 วีซ่านักเรียนประเทศต่างๆ
ตาราง Work Limitation 2021 วีซ่านักเรียนประเทศต่างๆ by AdWise Education แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ปรึกษาฟรี
 

ค่าแรงในการทำงานแต่ละประเทศ


สำหรับค่าแรงในการทำงาน part time ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของลักษณะงาน job description การจ้างงาน (casual, part time, full time และอื่นๆ) งานโดยส่วนใหญ่ที่นักเรียนต่างชาติมักเลือกทำก็มีทั้งงานตามร้านอาหาร (เสิร์ฟ, มือผัด, kitchen hand, พนักงานส่งอาหาร (ส่งโฮม) งานตามร้านคาเฟ่ (บาริสต้า, เซอร์วิส) งานทำความสะอาด งานเลี้ยงเด็ก ไปจนถึงงานในฟาร์มต่างๆ พี่จอยขอให้ข้อมูลค่าแรงที่เป็นพื้นฐานทั่วไปของแต่ละประเทศดังนี้ค่ะ


ออสเตรเลีย

ค่าแรงขั้นต่ำของงานพิเศษในประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ AUD 20.33 ต่อชั่วโมง หรือ AUD 772.60 ต่อสัปดาห์

อัตราการจ่ายขั้นต่ำนี้กำหนดโดย Fair Work Act 2009 และได้รับการตรวจสอบในแต่ละปี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


อังกฤษ

ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ £8.91

กำหนดโดย GOV.UK


แคนาดา

ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ $15 ต่อชั่วโมง

โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กำหนดโดย Government of Canada


อเมริกา

อัตราค่าแรงขั้นต่ำต่างกันไปในแต่ละรัฐ

ค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลาง $7.25-$15 ต่อชั่วโมง

กำหนดโดย U.S. Department of Labor


นิวซีแลนด์

ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ $20 ต่อชั่วโมง

กำหนดโดย Employment of New Zealand


การได้ลองทำงานระหว่างที่เราเรียนอยู่ต่างประเทศถือเป็นโอกาสที่ดี นอกจากจะมีรายได้มาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสชีวิตการทำงาน พบปะผู้คนหลากหลาย ฝึกฝนทักษะ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพ มองโลกได้กว้างขึ้นค่ะ พี่จอยและ AdWise Education ขอเป็นส่วนสนับสนุนและให้คำปรึกษาให้กับน้องๆทุกคนในเส้นทางศึกษาต่อต่างประเทศนี้นะคะ


สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อและขอวีซ่าออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ อเมริกา ดูไบ กับ Adwise Education ได้ทุกวัน

ติดต่อ พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line : @adwise


สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

All Rights Reserved.

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :Comentarios


Search By Tags
bottom of page