top of page
  • Writer's picture Darin (Joy)

ทำไมขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียไม่ผ่าน

Updated: Jan 20, 2022


ตอบ - GTE 1 ในสาเหตุที่ทำให้วีซ่าไม่ผ่านมากที่สุด แล้วมันคืออะไร ลองมาดูคำตอบกันค่ะ จะได้เตรียมตัวกันก่อนยื่นวีซ่าค่ะ

GTE = Genuine Temporary Entrant หลักการพิจารณาวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียค่อนข้างจะยุ่งยากและตรวจเอกสาร ละเอียดมาก ๆ สิ่งที่เค้าเน้นก็คือ เค้าจะดูว่า นักเรียนเป็นใครมาจากไหน นักเรียนจะไปเรียนอะไร นักเรียนมีเงินรึป่าว ประวัติเก่ากับคอร์สที่จะลงเรียนสอดคล้องน่าเชื่อถือหรือไม่ นอกจากเขียนชี้แจงแล้ว หลักสำคัญที่สุดคือควรมีเอกสาร หลักฐานแนบประกอบกับจดหมายด้วยค่ะ

เอกสารที่เรายื่นไปทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาวีซ่าเชื่อถือได้หรือว่าไม่ว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการไปศึกษาต่อจริง ๆ ไม่ได้มีเจตนาอื่น ๆ แอบแฝง นั่นคือ วัตถุประสงค์ในการขอวีซ่านักเรียน คือตั้งใจจะไปเรียนจริงหรือไม่ มัน Genuine รึเปล่านั่นเองค่ะ

การชี้แจง GTE สามารถยื่นได้เป็นจดหมายชี้แจง และเรซูเม่ พร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่อิมมิเกรชั่นเท่านั้นนะคะ ที่จะพิจารณาเรื่อง GTE โรงเรียนก็เช่นเดียวกันค่ะ โรงเรียนจะต้องตรวจสอบผู้สมัครด้วยว่าตั้งใจมาเรียนจริงหรือไม่ โรงเรียนจะเช็คประวัติวีซ่าบ้าง ขอดูผลการเรียนเก่า ขอดูเอกสารการเงิน ขอสัมภาษณ์ ขอให้ทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ขอให้ทำเรซูเม่ ขอให้กรอกใบสมัครเป็นสิบหน้า แต่ละโรงเรียนก็จะมีขั้นตอนการพิจารณาต่างกันไปนะคะ แล้วก็ยังใช้เวลานานขึ้นด้วยในการสมัครเรียน และขอใบตอบรับค่ะ

ดังนั้นก่อนที่จะสรุปว่าจะเรียนคอร์สอะไร ที่ไหน เรียนนานแค่ไหน ราคาเท่าไหร่ดี เคยมีประวัติโดนปฏิเสธวีซ่ามาจากประเทศอื่นมั้ย เคยไปออสเตรเลียรึปาว วีซ่าอะไร ไปนานแค่ไหน ไปทำอะไรมา ถ้าเคยไปเรียนแล้วเรียนจบมั้ย มีญาติอยู่ออสเตรเลียรึป่าว ญาติถือวีซ่าอะไร ถูกต้องมั้ย เกณฑ์ทหารรึยัง หากเค้าพิจารณาว่านักเรียนคนนี้มีเหตุผลจูงใจในการขอวีซ่านักเรียนไปออสเตรเลียที่ไม่ใช่เพื่อไปเรียนต่อจริง ๆ และไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาไทย ก็จะทำให้โดนปฏิเสธวีซ่า

การพิจารณา GTE จะไม่ได้พิจารณาจากเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก แต่จะพิจารณาภาพรวม และหลักฐานเอกสารของผู้สมัครทุกอย่างรวมกัน

หัวข้อที่เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเกี่ยวกับ GTE เช่น

CIRCUMSTANCES IN HOME COUNTRY

· ประวัติวีซ่า (Immigration History) เคยโดนปฏิเสธวีซ่า หรืออยู่เกินกำหนดหรือทำผิดกฎ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ทั้งของผู้สมัครเอง หรือของญาติสนิท และสมาชิกในครอบครัว

· เหตุผลที่มีน้ำหนัก เกี่ยวกับคอร์สที่ลงทะเบียนเรียนว่ามีความสัมพันธ์กับประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานที่เคยมีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ต้องชี้แจง และควรมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น จบด้านบัญชี ทำงานธนาคาร แต่ลงทะเบียนเรียนคอร์สทำอาหาร ถ้าผู้สมัครมีการเรียนอบรมการทำอาหาร ทำขนมเพิ่มเติม มีใบประกาศ มีหลักฐานการทำพิเศษ ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาพอสมควร (ไม่ใช่แค่ อบรม 1 วันได้ใบประกาศ ก่อนยืนวีซ่า 1 เดือน) หรือผู้สมัครมีธุรกิจของครอบครัวที่เกี่ยวข้องการร้านอาหาร ทำให้ผู้สมัครมีเหตุผลน่าเชื่อถือในการไปเรียนต่อในหลักสูตรที่ไม่ตรงกับประวัติการเรียนและการงานเดิมค่ะ

· มีช่วงเว้นว่างจาการศึกษาต่อมาเป็นเวลานานมากเกินไป (Education Gap)

· ทำไมไม่เรียนต่อที่ประเทศของตนเอง เพราะมีหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันนั้นเปิดสอนอยู่ ทำไมถึงยอมเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า และยังต้องเดินทางไปพักอาศัยต่างประเทศ ต้องชี้แจง “แรงจูงใจ” ที่น่าเชื่อถือ

· ภาพรวมของผู้สมัครวีซ่าในประเทศของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องครอบครัว ชุมชน การทำงาน ที่เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาแล้วว่าไม่มั่นคง หากผู้สมัครได้วีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลีย อาจมีแรงจูงใจมากพอที่จะอยู่ออสเตรเลียแล้วไม่กลับประเทศ

· ติดภาระ เรื่องเกณฑ์ทหาร หรือสถานการณ์ความไม่สงบความไม่มั่นคงในประเทศ อาจแรงจูงใจมากพอที่จะอยู่ออสเตรเลียแล้วไม่กลับประเทศ

CIRCUMSTANCES IN AUSTRALIA

· ศักยภาพ และโอกาสของผู้สมัครที่ประเทศออสเตรเลีย เช่น มีครอบครัว และญาติสนิทที่อยู่ออสเตรเลียจำนวนมาก เจ้าหน้าอาจพิจารณาว่าใช้วีซ่านักเรียนเป็นทางผ่านไปสู่การอพยพหรือขอสัญชาติ หรือมีพี่น้องถือวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียหลายปี ทำวีซ่าติดตาม ลงเรียนราคาถูก แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานจนได้สัญชาติ เจ้าหน้าที่อาจจะมองว่านักเรียนจะทำตามพี่น้อง เป็นต้น

· คอร์สที่ลงทะเบียนเรียนเป็นคอร์สที่มีแนวโน้มว่าจะใช้เป็นทางผ่านไปสู่การขอสัญชาติออสเตรเลีย (migration program)

· ความสัมพันธ์ด้านครอบครัว เช่นคู่สมรส ที่อาจไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริง หรือสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่า

· ผู้สมัครขาดความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลที่เกี่ยวกับคอร์สที่ลงเรียน สถาบัน วีซ่านักเรียน คอร์สที่เคยเรียนมาก่อน ข้อมูลการอาศัยในประเทศออสเตรเลีย กรณีนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตอาจพิจารณาจากการโทรไปสัมภาษณ์ผู้สมัคร ทำให้ไม่สามารถเชื่อถือได้ว่ามีความตั้งใจจริง ในการจะไปเรียน

VALUE OF THE COURSES TO APPLICANT'S FUTURE

· ประโยชน์ที่จะได้รับต่อผู้สมัครในอนาคต จากคอร์สที่ลงทะเบียน เช่น ผู้สมัครอายุ 40 ปี ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 4 ปี โดยก่อนหน้านี้จบการศึกษา ระดับ ปวช ตั้งแต่อายุ 18 และไม่เคยเรียนต่อ หรือฝึกอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น ทำงานช่าง ตั้งใจว่าไปเรียนเพื่อจะกลับมาเปิดธุรกิจเล็กๆ ที่บ้านเกิด เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาว่าหลักสูตรนานเกินไป ไม่คุ้มค่าในเรื่องค่าเรียน ระยะเวลา ความไม่สะดวกในการเดินทาง เหตุผลในการไปเรียนไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า คนมีอายุมากจะไม่สามารถได้วีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียนต่อ แต่เหตุผลและหลักฐานต้องหนักแน่นน่าเชื่อถือมากพอด้วย

· ค่าตอบแทนที่จะได้รับสูงขึ้น จากการเรียนเพิ่มที่ออสเตรเลีย สมเหตุสมผลกับค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อหรือไม่

IMMIGRATION HISTORY

· ประวัติการขอวีซ่าและการเดินทางต่างประเทศ เช่น เคยโดนปฏิเสธวีซ่าจากประเทศอื่น หรือเคยอยู่อย่างผิดกฎหมายประเทศอื่น

· ประวัติการขอวีซ่า และการพำนักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย เคยโดนปฏิเสธ เคยทำผิดกฎวีซ่า เป็นต้น

· เคยอยู่เกินกำหนดวีซ่า ที่ประเทศออสเตรเลีย

· ระยะเวลาที่ผู้สมัครเคยพักอาศัยที่ประเทศออสเตรเลียมาทั้งหมด ไม่ว่าจะถือวีซ่านักเรียน ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ราคาถูกต่อเนื่องมาหลายคอร์ส ลงทะเบียนเรียนแต่เรียนไม่จบหลักสูตร หรือภาพรวมของประวัติวีซ่าทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นการขอวีซ่านักเรียนเพื่ออยู่ต่อและเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติออสเตรเลียในภายหลัง หรือเจ้าหน้าที่อาจมองว่าขอวีซ่านักเรียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่นเพื่อทำงาน เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อและขอวีซ่าออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ อเมริกา ดูไบ กับ Adwise Education ได้ทุกวัน

ติดต่อ พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line : @adwise


สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

All Rights Reserved.

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :

Search By Tags
bottom of page